top of page
direcționează_2%_spre_Pro_Vita_Valea_Plo
direcționează_2%_spre_Pro_Vita_Valea_Plo

Ce este “sistemul 2%”? Este un sistem prin care cetățenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor.

Conform prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice pot să redirecționeze în fiecare an 2% din impozitul anual către o entitate nonprofit (organizație non-guvernamentală). Această redirecționare reprezintă un drept al persoanelor fizice de a decide în mod direct ce se întâmplă cu 2% din impozitului anual plătit în anul anterior.

Dacă 2% din impozitul anual vi se pare puțin, pentru noi, Centrul Social Pro-Vita pentru născuți si nenăscuți” Valea Plopului, orice ajutor este binevenit.

Sumele primite ne vor ajuta să ne desfășurăm activitățile zilnice în cadrul așezămintelor de plasament familial administrate de noi la Valea Plopului/Valea Screzii, jud. Prahova. Așezămintele sunt dedicate salvarii de la dispariția fizică, recuperării și integrării sociale a copiilor defavorizați și au în îngrijire peste 430 de persoane, majoritatea în asistență totală și permanentă.

Ce trebuie să faceți?

a) dacă aveți venituri din salarii  completați formularul cu majuscule (datele personale).

Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteți lăsa căsuța necompletată.

b) dacă aveți venituri din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, etc) completați Declarația 200

Cei care obțin, pe lângă salarii, și alte venituri, vor completa formularul 200 – Declarație specială privind veniturile realizate, la toate capitolele aferente tipului de venit obținut, inclusiv capitolul III, Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat, punctul Susținerea unei entități non-profit” cu datele noastre :

  • Denumire entitate nonprofit: Centrul Social pentru Nascuți și Nenăscuți”

  • Cod de identificare fiscală al entității nonprofit: 7250 870

  • Cont bancar: RO94 RNCB 0211 0118 4771 0001

Formularele trebuie depuse la registratura organului fiscal de care aparțineți (Administrația Finanțelor Publice) sau trimis prin poștă, cu scrisoare recomandată.

Data limita este 25 martie 2019 (data înregistrarii sau a poștei)

Pentru orice lămuriri suplimentare, ne poți contacta la:

E-mail: centrulsocialprovita@gmail.com – subiect 2%.

Pro Vita Valea Plopului formular 230 pt
direcționează_2%_spre_Pro_Vita_Valea_Plo
bottom of page